بحث بر سر معماری

سازههای هیدرولیکی: مهندسی سازههای هیدرولیکی در واقع ترکیبی از گرایشهای سازه و آب است. گرایش عمران-آب: این گرایش نیز مانند گرایش نقشهبرداری، قدری جزئی است و به مطالعه مباحث مرتبط با منابع آب مانند رودخانهها، سدها و کانالهای آبیاری میپردازد. راه و ترابری: گرایش راه و ترابری، به موضوع طراحی هندسی راه و راه آهن، اجرا و روسازی راهها و جادهها میپردازد. گرایش عمران-نقشهبرداری: این گرایش، قدری جزئیتر است و صرفا به مطالعه مباحث مربوط به نقشهبرداری به منظور تعیین پستیها و بلندیهای منطقه پیش از شروع عملیات ساخت و ساز میپردازد. فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی عمران-عمران، میتوانند در مقطع کارشناسی ارشد در گرایشهای مختلفی که پیشتر به آنها اشاره شد، به تحصیل ادامه دهند.

البته این نیمسال جزو سنوات تحصیل نخواهد بود اما 8 واحد آن جزو واحدهای دوره حساب می شود. این امر به ماهیت هنرهای تجسمی مربوط میشود. علاوه بر آن میتوانند در شرکتهای مجری به عنوان مهندس مقیم در کارگاه و نیز سرپرست کارگاه و مدیر پروژه فعالیت کنند. واحدهای آزمایشگاهی، کارگاهی، پروژه و کارآموزی نیز در کنار سایر دروس اصلی از واحدهای مهم رشته مهندسی عمران هستند. در واقع، مهندسان عمران در هر سازهای که به دست بشر ساخته میشود، نقش دارند. البته در این رشته، مانند تمام رشتههای فنی و غیر فنی، درسهای عمومی نیز تدریس میشوند که نیازی به معرفی ندارند. همچنین مباحثی از جمله ایجاد پایداری شیبها و گودبرداریها با استفاده از روشهایی مانند میخکوبی، انکراژ، دیوارهای مسلح شده با ژئوسنتتیک و غیره، تحلیل و طراحی سدهای خاکی، پیهای عمیق و نیمهعمیق، بهسازی خاک، آزمایشهای درجا پیش از اجرای پروژههای عمرانی از موارد مورد مطالعه در این گرایش هستند.

تحولات در فرمها و نماهای ظاهری بناها و استفاده از مصالح ساختمانی متنوع در دوره های مختلف بسیار بیشتر از تحولات در سازه ها وو ساختارهای ساختمان ها بوده است؛ به نحوی که میتوان ادعا کرد که روش های ساختمانی به طور غالب به اسکلتهای فولادی و بتنی محدود شد، لیکن فرمهای ظاهری و نماها همزمان با تحولات و نوآوری در روش ها و مصالح ساختمانی در کشورهای توسعه یافته، دستخوش تغییر و تحول شده است و در این خصوص ژورنال های معماری و تبلیغات آنها بی تاثیر نبوده است. بدین منظور در پژوهش حاضر به روش مفهومی -تحلیلی، و با اخذ و گردآوری اطلاعات از طریق روش جمع آوری اسنادی و کتابخانه ای به بررسی ادبیات موضوع ،و با استفاده ازروش میدانی،به طریق بازدید از سایت مورد نظر به طراحی مجموعه ی خانه ی معمار برای معماران خواهد پرداخت.تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش فلوچارتی و رفت و برگشتی مابین کانسپت و پاسخ معمارانه به نتیجه می رسد.نتایج پژوهش نشان می دهدکه وجود یک مکان اختصاصی درخور،برای تعاملات اجتماعی و همفکری معماران الزامیست.همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته،می توان خانه ی معمار را در ردیف مکان های سوم که الدنبرگ (Oldenburg) از آن به عنوان فضاهای عمومی یاد می کند قرار داد و با استفاده از هشت ویژگی مکان موفق در بخش طراحی باعث ایجاد حس تعلق در این بنا شد.

فولاد در برابر حرارت زیاد، نرم می شود و تغییر شکل می دهد و در نتیجه تا حدودی ریزش می کند، به همین خاطر قاب فولادی احتیاج به مقاوم سازی دارد. در حالی که هنرمندان واقعاً به شکلی ذهنی کار میکنند، معماران باید از ذهن تا واقعیت کار کنند. در مقایسه این دو بخش، پوشش اصلی اهمیت بیشتری دارد زیرا که به عنوان پس زمینه دکوراسیون عمل کرده و روی آنها تاثیر چشمگیری می گذارد. از آنجاییکه هنوز تمامی شهرهای کشور ایران به سیستم فاضلاب شهری متصل نشدهاند و برای تخلیه فاضلاب با مشکلهایی مواجه هستیم، بازار کار این رشته به نسبت رو به رشد است. از جمله مباحث مورد مطالعه در این گرایش میتوان به تخمین ظرفیت باربری خاک زیر پی و نشست فونداسیونها اشاره کرد. از طرفی هم دانش و مهارت یک معمار این است که هنگام طراحی با لحاظ همه مباحث مربوط به تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و… با توجه به شرایط کنونی، سازمانهای مسئول مانند سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات و شهرداریها، مرتباً به منظور برطرف کردن مشکلات محیط زیستی کشور، اقدام به برنامهریزی و صرف بودجه برای ارائه و اجرا طرحهای کاربردی و مرتبط میکنند؛ مسئلهای که سبب شده، بازار کار فارغالتحصیلان گرایش مهندسی محیط زیست به خاطر آن رشد قابل توجهی را تجربه کند.

حال آنکه در بیشتر نمونه های خارجی این بناها به مسئله وضوح انعکاسی در آنها توجه بسیار زیادی صورت گرفته است. آیین نامه ها: دانش شما از آیین نامه ها و توانایی تفسیر آنها و اطمینان حاصل کردن از اینکه طراحی ها شرایط آیین نامه های ساخت را رعایت می کنند، جنبه ی ضروری از حرفه ی شما است که عبارتند از: آیین نامه های معماری، آیین نامه های ساختمان، مدیریت انرژی و طراحی محیطی (LEED)، آیین نامه های منطقه بندی. واحدهایی که در نمای اصلی و مشرف به خیابان قرار دارند، باید تراس را بهگونهای طراحی شود که خللی در زیبایی نمای ساختمان ایجاد نکند و رعایت این اصول با انتخاب یک طراح ساختمان مسکونی مورد تایید امکان پذیر است. حتی مهندسانی که به طور کامل درگیر فعالیتهای اجرایی یا مدیریتی هستند نیز باید تا حدی با نرمافزارهای متداول در یک پروژه آشنا باشند. سبک هایتک تمام لوازمات و تجهیزاتی که تا قبل از این در داخل بنا و ساختمان خودشان را نمایان میکردند را بیرون کشانده و به سوی ظاهر و نما بیرونی ساختمان انتقال داد. آن روز که دیبا بر انتقال پروژهی شهرک شوشترنو از میان صحرا به کنار شهر تاریخی شوشتر اصرار ورزید، میدانست چه مجموعهی ارزشمندی در این شهر حیات دارد، یعنی همان مجموعهی سازههای آبی شوشتر که بهعنوان بزرگترین موزهی آبی جهان مطرح است.

اتصال مفصلی در 2 جهت مانع حرکت آن عضو شده و اتصال از طریق جوش صورت میگیرد؛ این اتصال تنها دارای یک نشیمن و جان است. مهندسی محیط زیست: از آنجاییکه امروزه مباحث مربوط به حفاظت از محیط زیست و بقای کره زمین در سراسر دنیا بسیار مورد توجه هستند، این گرایش مهندسی عمران نیز بیش از پیش مورد استقبال فارغالتحصیلان کارشناسی مهندسی عمران قرار دارد. در زبان انگلیسی به مهندسی عمران Civil Engieering گفته می شود که Civil به معنی تمدن است. رشته مهندسی عمران مناسب آن دسته از داوطلبانی است که به علوم فیزیک و ریاضی بهصورت کاربردی علاقهمند هستند. همچنین، افرادی که علاقه به ساخت و ساز و طراحی سازهها و ساختمانها دارند به این رشته گرایش خواهند داشت.

امروزه دفاتر معماری متعددی در سطح جهان مشغول به فعالیت هستند که در واقع محل کنار هم آمدن معماران متعدد جهت ایده پردازی معماری، بحث و تبادل نظر درباره طرح ارائه شده، رفع مشکلات طرح معماری موجود و در آخر نیز نهایی سازی طرح و ارائه به دیگر بخش ها جهت انجام امور اجرایی میباشد. فارغالتحصیلان گرایشهای مدیریت منابع آب، سازههای هیدرولیکی و سازههای دریایی نیز میتوانند در وزارتخانه نیرو مشغول به کار شوند و افرادی که در زمینه گرایش محیط زیست تحصیل کردهاند توسط سازمان حفاظت محیط زیست جذب مشاغل مرتبط میشوند. نکته قابل توجه این است که نقشهبرداری بیشتر برای سازههای بزرگ خارج از شهر مثل سیلوها، پلها، تونلها و سدها کاربرد دارد. سازههای دریایی: گرایش سازههای دریایی، شامل تحلیل و طراحی سازههای مرتبط با دریا مانند سکوهای نفتی، جکآپها، اسکله و مواردی از این قبیل است.

به عنوان یک دانشجوی رشته معماری اگر قصد داشته باشید برای درسی همچون آشنایی با معماری معاصر یک پاورپوینت معماری کامل درباره معماران معروف ارائه دهید مطمئنا به اطلاعاتی از قبیل: شرح حال کامل معمار، سبک طراحی، آثار و نمونه کارهای او احتیاج سایت youngarchitect پیدا خواهید کرد. هنرمندان واقعیتها را به آثار انتزاعی در قالبهای مختلف بدل میکنند. فرانک لوید رایت یکی از معماران معماری مدرن شناختهشده است که انسانیت و ساخت و ساز با مصالح مدرن در آثار اولیه به نام خانههای دشتهای مسطح دیده شده است زیرا در تلفیق وهماهنگی با دشتهای مسطح و سرسبز شیکاگو طراحی شده بودند. آثار حرفهایآیزنمن در قالب فرمگرایی، دیکانستراکشن، آوانگارد متأخر، مدرن متعالی یا متأخر و دیگر گرایشها همچون فولدینگ به حساب می آید. از پرکاربردترین نرمافزارهای مرتبط با این گرایش میتوان به Etabs ،Sap ،Safe اشاره کرد. این برج قرار بود در ۱۱ طبقه (بدون احتساب طبقه منفی یک و بام) با زیربنای ۴۵۰۰۰ مترمربع با سه بر ۵۰ متری در خیابان امیری و ۲۷ متر بر در خیابان سعدی و ۱۰۰ متر بر در فرعی ۱۳، به عنوان یک مجموعه تجاری، تفریحی، فرهنگی و پارکینگ طبقاتی ساخته شود. بدین صورت است که انتظار می ­رود ساختمان ­های جدید، همانند یک ارگانیسم زنده انطباق ­پذیرتر با محیط اطراف خود باشند، به همین دلیل استفاده از عناصر متحرک در زمینه معماری به دلیل انطباق با شرایط مختلف محیطی می­ تواند باعث کاهش مصرف انرژی در ساختمان ­­ها شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار