سهم ۴ درصدی خرده‌فروشی آنلاین در کشور


تهران – ایرنا بر اساس داده‌های یک پژوهش، میزان خرده فروشی آنلاین در ایران به چهار درصد رسیده و این در حالیست که خرده‌فروشی آنلاین در کشوری مانند چین اکنون از ۴۶ درصد عبور کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170422/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار