سه مستند درباره مهندسی ساختمان That will Traly تغییر راهی که مهندسی ساختمان را میبینید

برخی محققان بر این عقیدهاند که علت فقدان مطالب سودمند دربارهٔ معماران دوره اسلامی و روشهای طراحی و ساختمانی آنها، این است که معماران در مقایسه با شاعران، فیلسوفان و مورخان، کمتر مورد توجه بودهاند. مورخان اسلامی چون بیهقی، ابن خلدون و خواجه رشیدالدین، مطالب سودمندی دربارهٔ معماری و معماران نوشتهاند؛ از جمله نوشتهاند معماران از علوم ریاضی و هندسه اطلاع داشتند و در احداث بناها قبل از هر چیز به طراحی و نقشهکشی مبادرت میورزیدند. معماری روستایی به عنوان یکی از معماری های کاربردی شناخته شده است، زیرا فضای لازم برای انجام فعالیت های مختلف را در بر می گیرد. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در این باره به خبرنگار فارس گفت موضوع ساختمانهای ناایمن در شهر تهران بسیار مهم است و ماموران سازمان آتش نشانی شهرداری تهران بررسی های لازم در این زمینه را انجام داده اند. معماران مسئول رعایت استانداردهای ایمنی هستند, بنابراین برای تمرین معماری یک مجوز لازم است.

همچنین مسجد کبود تبریز پلههایی در شش قسمت دارد که دو دستگاه پله به نمای اصلی متصل است و چهار دستگاه در گوشههای گنبد خانه یا شبستان قرار دارد که به طبقه دوم متصل میشود. از دیگر مصالح ساختمانی معمول در معماری ایران خشت است. گچ از دیگر مصالح ساختمانی است که در تمامی ادوار، در معماری استفاده شدهاست. علیالرغم تعداد زیاد نرمافزارهای معماری در دنیا، شاید بتوان نرمافزارهایی مثل اتوکد، رویت، تریدیمکس، اسکچاپ، آرشیکد، لومیون و راینو را پرکاربردترین و بهترین نرمافزارهای معماری ساختمان در دنیا دانست. تعداد کل واحدهای آن 32 واحد میباشد. تعداد بسیاری از آرامگاهها مدفن اصلی شخصیتی مذهبی یا سیاسی هستند که زیر طبقه همکف ساخته میشدند.

اسکچ آپ امکان طراحی معماری با کیفیت و کار با طراحی سه بعدی را در طول فرایند تجسمی سایت youngarchitect خلاقانه فراهم میکند. تحقق فضای داخلی یک بنا با یکپارچه سازی جنبه معماری با طراحی فضای ساخته شده و مفهوم سازی را معماری داخلی میگویند. استفاده از کاشیهای یک رنگ، کاشی هفت رنگ، کاشی معرق و تلفیق آجر و کاشی (معقل) در دورههای سلجوقی، ایلخانی و تیموری و صفوی در تزیین بنا مرسوم بوده و تا عصر حاضر ادامه یافتهاست. در بعضی بناها حتی چندین بادگیر ساخته شده (مانند آبانبار پنج بادگیر یزد). در این نقاشیها تا حدودی تزیینات و ابزار و وسایل معماری مرسوم آن روزگار مانند داربست، گونیای چوبی، اره، خطکش، بیل، تیشه، ماله، نردبان، و … فارابی فیلسوف بزرگ ایران میگوید معماری مبتنی بر علم الحیل است و حیل، مهارت، هنر و فنی است که با کار استادانه و هنرمندانه در اشکال هندسی نشان داده میشود.

استفاده از شیشه در معماری باعث شکوفایی این هنر کهن و همچنین پویایی روز افزون این هنر معماری گشته است. کاوشهای باستانشناسی سالهای اخیر و همچنین بناهای باقیمانده از ادوار مختلف اسلامی نشان میدهد که از شیشههای الوان به رنگهای سرخ، آبی، بنفش و سبز برای تأمین روشنایی و تزیین در و پنجره و قابهای گنبد خانه و شبستانها استفاده میشدهاست. بخشی از کتاب مفتاح الحساب نوشته جمشید کاشی ریاضیدان و منجم عصر تیموری، به معماری اختصاص یافته و در آن بخش از روشهای ساختن طاق و گنبد و مقرنس بحث میکند، از انواع طاقهایی که او شرح میدهد برخی را در بناهای تیموری میتوان دید. همچنین متونی در دست است که در آنها از هندسه و طرحهای هندسی برای معماران بحث میشود و سراسر این کتابها دارای توضیحاتی است که به معماری عملی ارتباط پیدا میکند. نماهای جانبی و نمای پشت مجموعه نیز به دلیل موقعیت قرارگیری ساختمان و تاثیر بصری آن در خیابانهای اصلی مورد توجه قرار گرفت. این سوال را میتوان دارای ریشههای فلسفی دانست که نیاز به بررسی عمیقی دارد.

این داوطلب دارای رتبه کشوری 1628 و رتبه در سهمیه 1084 است. برای مثال استفاده از آن می تواند نمای ساختمان را در برابر رطوبت و خسارات ناشی از آن ایمن کند. به این دلیل در آن منطقه از حوض آب استفاده میشود که اولاً رطوبت ساختمان را در آن منطقه مهیا سازد و ثانیاً گرد و غباری که با هوا وارد میشود، نیز به طریق حوض بر طرف میشود. در این رشته دروس هنری اهمیت بیشتری نسبت به دروس علمی و فنی دارد و درواقع دروس علمی و فنی در راستای دروس هنری قراردارد. اهمیت گچبری در بناهای اسلامی به حدی بود که هنرمندان این رشته به «جصاص» معروف بودند ونام بسیاری از این هنرمندان در کتیبههای بناها به یادگار ماندهاست. مهمانیهای امروز ما در یک شام خلاصه میشود؛ یعنی اصل برنامهی مهمانی خوردن شام است. به این ترتیب سودمحوری بعد دیگری از شرایط معماری کنونی ما را رقم زده است. نور عامل دیگری است که باید در هنگام عکس برداری از ساختمان ها به آن دقت کرد.نقش نور و الگوهای جذابی که ایجاد می کند بسیار مهم است.

معماران، استادکاران، بنایان و دیگر گروههای وابسته به علم معماری، با آگاهی کامل از فن معماری و با ابتکار و ابداعات خاص خود و رعایت کامل اصول هندسه و مهارتهای سنتی و همچنین الهام از عقاید دینی فضای معماری ایران را شکوهی جاودانه بخشیدند. این بدین معنی است که معماری مجموعهای متشکل از فن و هنر محسوب میشود. اصول زیبایی شناسی برگرفته از هنر , علم و ریاضیات در طراحی معماری مورد استفاده قرار میگیرند , مثل کاربرد خط , شکل , فضا , نور و رنگ برای ایجاد یک الگو , توازن , ریتم , کنتراست و وحدت و …

از آنجا که طبقه همکف باید محلی برای زیارت یا مراسم مذهبی میداشت، معمولاً محل تدفین را در طبقهای پایینتر از سطح زمین میساختند. از قرن هشتم هجری به بعد نصب ضریح چوبی در روی مزارها به صورت سمبلیک متداول شد. در هنگام طراحی نقشه ساختمان، باید به ابعاد و حداقل مساحت فضاهای داخلی پلان معماری توجه کنید. این نشریه به منظور پوشش دادن مطالب مرتبط با فناوری بتن، مصالح و فرآورده های راه و ساختمان، سازه و ابنیه فنی، ژئوتکنیک، انرژی، آتش، معماری، سیستم های ساختمانی، شهرسازی، زلزله شناسی مهندسی و مهندسی زلزله و کاهش خطرپذیری مخاطرات طبیعی شروع به کار نموده است و مطالب و مقالات حائز اهمیت در مهندسی ساختمان، مقوله های مسکن و معماری و شهرسازی را شامل می­شود. این صفحه آخرینبار در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ ساعت ۰۶:۱۶ ویرایش شدهاست. برگزاری جلسه در خصوص بررسی پرسشنامه های پیوستی با موضوع “تعیین میزان ساعت هرخدمت” براساس “رشته های هفت گانه نظام مهندسی” شورای مرکزی و انجام مکاتبه مربوطه. سالیان بس دراز، بادگیر یکی از اجزای مهم بناها در نواحی گرم و خشک ایران بودهاست. مهدی زاده با توضیح سادگی جمع آوری قطعات سنگ های دورریختنی در ردیف هایی برای تشکیل دیوار، افزود: ” برخی از خصوصیات این ضایعات بسیار خوب است و یکی از این خصوصیات ضخامت یکسان این مصالح می باشد.

نوعی دیگری از بادگیر وجود دارد که در مناطق گرم و مرطوب جنوب کشور استفاده میشود و فرق عمدهای که با بادگیرهای مناطق گرم و خشک دارد این است که بادگیر در منطقه مرطوب فقط کار خو را از طریق جابجایی هوا انجام میدهد. من میگویم که استفاده از خدمات یک طراح داخلی میتواند با اجتناب از اشتباهات پرهزینه و تامین مواد موثر هزینه, باعث صرفه جویی در هزینه می شود. معماری ایرانی متاثر از مبانی فلسفی و فرهنگی است و کاری جمعی بهحساب میآید؛ زیرا یک اثر معماری هیچوقت بهدست یکنفر شکل نمیگیرد؛ بلکه حاصل کار دهها، صدها یا هزاران نفر برای شکل دادن به یک بنا است.معماری نشان میدهد که مردم هر کشوری چگونه به دنیای پیرامون خود نگاه میکنند. در دوران معاصر نیز استاد علی پنجه پور زیباترین آثار کاشی کاری سنتی را اجرا نمودهاست. صندوقهای چوبی منبت کاری شده نام بسیاری از درودگران هنرمند را برخود دارد. استفاده از چوب برای ساختن در، پنجره، صندوقهای ضریح، ستونها و تیر سقف و چهار چوب، از ویژگیهای معماری اسلامی است که در ناحیه مازندران و گیلان رواج بیشتری داشتهاست. برای پوشاندن دهانههای بزرگ مانند چهار سوها و تیمچهها از گنبد و کاربندی استفاده میشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار