نهضت سوادی آموزی ایران الگوی بسیاری از کشورها است


اصفهان -ایرنا- معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت:نهضت سوادی آموزی جمهوری اسلامی در دنیا الگوی بسیاری از کشورها شده و پس از انقلاب هفت جایزه بین المللی کسب کرده است که باید این جریان علمی را کشور حفظ کرده و رشد و توسعه دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055187/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار