پیش بینی نماینده کنگره آمریکا از جنگ واشنگتن با پکن در ۲۰۲۵


تهران – ایرنا – رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پیش بینی یک ژنرال نیروی هوایی مبنی بر اینکه این کشور در سال ۲۰۲۵ بر سر تایوان با چین وارد جنگ خواهد شد، تایید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013628/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B5
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار