۱۱ هزار تن کود ازته بین باغداران استان مرکزی توزیع شد


اراک – ایرنا- مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: ۱۱ هزار تن کود ازته امسال در راستای افزایش رشد گیاهان بین باغداران این استان توزیع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972129/%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار